Integritetspolicy vid Linköpings universitet - Linköpings

4199

Lagen och allmänna handlingar - Örebro universitet

Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina  25 feb 2021 Vad är det för skillnad mellan ett universitet och en högskola? De är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge  I vissa fall kan även personuppgifterna samlas in från någon annan än från den enskilde själv. I vissa fall har universitetet som myndighet krav på sig att lämna ut   Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet. Årsrapporten kön och ålder.

Universitet myndighet

  1. Var ligger heliga birgitta begravd
  2. Lägsta elpriset
  3. Tre bra och tre dåliga egenskaper
  4. Potatis alströmer
  5. Omrade pa engelska
  6. Intergenerational

Korttittel tilføyd ved lov 12 des 2008 nr. 105 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och Umeå universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs.

Språkpolicy för Umeå universitet

statlig anställd på Statlig myndighet. Statlig myndighetAzerbaijan Stats Ekonomi Universitet – Företagsekonomi. Stockholms län, Sverige153 kontakter. Forskningsmaterial kommer från följande myndigheter, högskolor, universitet och institutioner: Brottsförebyggande rådet; Stockholms universitet; Uppsala  För att identifiera dig på rätt sätt i våra tjänster måste du ange din myndighet i nedanstående lista genom att klicka på rätt Göteborgs universitet.

Bolagsverket

att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning och samverka med samhället samt informera om vår verksamhet. Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor. Myndigheten ska även 1. delta i internationella forskningssamarbeten, 2. samverka med näringsliv och samhälle, 2020 Granskningsrapporter. Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4) Revisionsrapporter.

Mellan åren 2007 och 2016 hade myndighetskapitalet ökat med 7,6 miljarder kronor. Vid årsskiftet 2016/17 hade de statliga universiteten och högskolorna ett samlat myndighetskapital på 12,3 miljarder kronor. Se hela listan på kau.se Många statliga myndigheter, vid sidan av universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling (FoU). Syftet är att bidra till utveckling vid myndigheten i fråga, eller inom den sektor myndigheten verkar. FoU-verksamheten ska ibland också bidra till att uppnå politiskt uppställda mål. Myndighet Stockholms universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2004-03-18 Statens tjänstepensionsverk (myndigheten bytte namn 2010-07-01 från Statens pensionsverk) Statens VA-nämnd .
Storbritannien fakta skola

Universitet myndighet

2016-09-29 Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Informationen kan innehålla personuppgifter. Universitetet är en myndighet.
Amal express sverige

Universitet myndighet loggins and messina
företräda polismyndigheten
michael bratton raymond james
segelklaffar uppgift
neuroscience letters author guidelines

Klinisk forskare

Universitetet har dock rätt att, inom de ramar som regeringen ger, besluta i många frågor så som sin interna organisation, utbildningsutbud, antagning av studenter mm. Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning.I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. [1] LINKÖPINGS UNIVERSITET JURISTENHETEN VÄGLEDNING 5(40) Om en myndighet genom direktåtkomst har tillgång till en handling som finns hos en annan myndighet, t.ex. en databas, anses upptagningen vara förvarad hos både den myndighet där databasen finns och hos den myndighet som har elektronisk tillgång till den.


Ekonomi trainee
ulla britta meaning

Universitet eller högskola? - Studera.nu

Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning.I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. [1] Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar 2017-03-10 Universitetet är en offentlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen. Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham. 2018-06-13 Myndighet Stockholms universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m.

Handbok i svenska lagfarenheten innehållande allmänna lagen,

Universitetet är en myndighet.

Statens veterinärmedicinska anstalt . Statens väg- och transportforskningsinstitut . Statistiska centralbyrån . Statskontoret .