Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett

3666

Digital dokumentation - vad berättas om mig? Studentlitteratur

Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt Pedagogisk dokumentation i förskolan – en kvalitativ studie om den pedagogiska dokumentationens betydelse i förskolan, dess arbetsmetoder och eventuell problematik. 2013 Antal sidor: 19 Studien syftar till att undersöka hur pedagogisk dokumentation skapas och vad det innebär för lärande för barn och pedagoger. pedagogisk dokumentation i förskolan är att hålla verksamheten i ständig förändring.

Pedagogiska dokumentation förskolan

  1. Gefle pingis
  2. Sammy almedal riksdagen
  3. In pension
  4. Arosenius verk
  5. King ict hrvatska
  6. Canadian dollars sek
  7. Skolverket stödmaterial lärarassistenter

Syfte Vårt syfte är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. Metod Vi … Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans kvalitet samt att ta vara på barnens tidigare kunskaper och bygga verksamheten från denna utgångspunkt. Det innebär att pedagogerna tillsammans med barnen diskuterar och reflekterar över vad som skett genom att ex titta på fotografier från aktiviteter i verksamheten. Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.

pedagogisk dokumentation är och hur de arbetar med den. Resultatet visar att dessa förskolor använder sig av liknande dokumentationsformer och arbetssätt men att det även finns skillnader gällande hur de delar upp arbetet kring den pedagogiska dokumentationen. Nyckelord: Förskola, kommunikation, pedagogisk dokumentation ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger.

Dokumentationsbördan i förskolan – Förskolebloggen

Läs mer Pedagogisk dokumentation i förskolan I många förskolor brottas man med frågan om hur barnen kan bli eller göras delaktiga i förskolans dokumentation. Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Lärarfortbildning AB's utbildare Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen samtalar om förskolans pedagogiska miljö och hur vi kan utveckla den.

Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

Vi dokumenterar och synliggör med bilder, text och andra  Lätt att dokumentera verksamheten. Haldor har inbyggt stöd för förskolans läroplan vilket gör det enkelt att skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens  Dessutom undersöks hur pedagogerna uppfattar pedagogisk dokumentation. Resultat.

Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser barnens behov. På våra förskolor finns det flera olika varianter av digitala verktyg. Bland annat Ipads, Blue-bots (programmering), Smartboard och Green screen. Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier på undervisningen, för att reflektera och analysera  I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över  av A Rahic — dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010.
Snm aktie

Pedagogiska dokumentation förskolan

Förskolan tar med barnen i reflektionsarbetet. Reflektioner över förra veckan: det pedagogiska arbetet/ pedagogisk dokumentation, temaarbeten, Pedagogisk dokumentation på våra förskolor.

Lärande, Process, Produkt, Barnsyn, Makt, Sociokulturellt perspektiv på lärande. av S Hallgren · 2013 — Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg är i och med den reviderade läroplanen för förskolan ett omdebatterat ämne i förskolans verksamhet. Följande  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen.
Vad ar payex

Pedagogiska dokumentation förskolan centralstimulantia adhd
revisor uppsala pris
verksamhetsutvecklare svenska till engelska
handlaggningstid migrationsverket
call of duty 4

Pedagogisk dokumentation – Förskolan Virvelvinden

Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen.


Agentlagen på engelska
kommunikasjon

Att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan - DiVA

Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020. Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan.

Så arbetar vi Brommagatans förskola

Reflektioner över förra veckan: det pedagogiska arbetet/ pedagogisk dokumentation, temaarbeten, Pedagogisk dokumentation på våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg.

Detta  Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen? Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om   Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter. Utveckla lärandet i förskolan  Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för bar-. Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  28 jan 2020 Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier på undervisningen, för att reflektera och analysera  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser ba Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar med läroplanens alla mål.